18 de setembre 2016

ALFABETITZACIÓ MULTIMODAL


L’alfabetització multimodal és la composició de les diferents formes de representacions del coneixement i de la construcció del significat, que combina més d’un modal alhora. Aquesta combinació es complementa per tal de millorar la qualitat del missatge que es vol expressar que pot ser tant digital com en paper. Els principals exemples de textos multimodals són els contes, els llibres, les pàgines web, els còmics, les pel·lícules, els articles de premsa, les infografies, els vídeos i els anuncis publicitaris.

En l’era digital la informació no només es representa amb el llenguatge, sinó que aquest es troba sovint situat entre una gamma de recursos semiòtics en un text multimodal. El fet de crear un text multimodal facilita al receptor captar i interpretar el missatge. Així doncs, per a l’emissor, la multimodalització és un recurs més per emetre el seu missatge satisfactòriament. Com a professor, a més a més, s’ha de saber dominar el món de l’alfabetització multimodal, ja que és amb la realitat que viuen els alumnes actuals. A més a més, la multimodalitat ofereix una àmplia i variada metodologia que poden impartir els docents, de totes les matèries, ja que la tecnologia actual es basa en aquest tipus de textos.