06 d’octubre 2016

EL PROFESSORAT DEL SEGLE XXI

En la darrera sessió de l'assignatura, vam estar parlant de com hauria de ser el professor/a del segle XXI. Amb l'aplicació Piktochart, que és totalment gratuïta i ens permet elaborar una infografia, hem exposat la nostra visió sobre com hauria de ser el professor/a del segle XXI. Hem volgut representar que les TIC poden estar introduïdes dins les aules; per aquest motiu, hem representat una professora amb el seu mòbil, on s'hi veu una conversa de WhatsApp entre professors on s'expressen les diferents opinions sobre com hauria de ser aquest professorat.


La reflexió que n'extreiem d'aquesta sessió és que a part de totes les característiques descrites en la imatge de sota, els alumnes valorem més un professor/a innovador/a que no pas les noves tecnologies en si. És a dir, aquestes són primordials degut a que ens trobem en el segle XXI, però sobretot cal un canvi metodològic per fer-les més productives i interessants cara els alumnes i, d'aquesta manera, incentivar les ganes d'aprendre. Aquest canvi metodològic es podrà dur a terme quan el professor/a sigui capaç d'utilitzar aquestes noves tecnologies i sobretot sàpiga introduir-les correctament dins de les activitats a l'aula, per això, es diu que el professorat ha d'estar contínuament aprenent per tal d'estar al dia amb les noves tecnologies.