Contacte

Pots contactar amb nosaltres a partir dels nostres correus de la Universitat:

Laia Bieri:
laia.bieri@estudiant.urv.cat

Laia De La Calle:
laia.delacalle@estudiant.urv.cat

Marta Estruch:
marta.estruch@estudiant.urv.cat

Paula Sanahuja:
paula.sanahuja@estudiant.urv.cat