20 de desembre 2016

DESCOBRINT EL PESSEBRE

Per tal de tancar l'assignatura d'Habilitats Comunicatives hem realitzat un projecte final que consisiteix en organitzar tres sessions fictícies on els infants han d'utilitzar les TIC per a aprendre. Com que presentem el projecte en èpoques gairebé nadalenques, hem decidit realitzar una "descoberta del pessebre" per tal que els infants tractin un tema que els hi quedi pròxim, fet que sempre motiva. 

El nostre projecte va encarat als infants de cicle inicial d’educació primària (6-8 anys) ja que utilitzaran codis QR (Quick Scan-QR Code Reader), la realitat augmentada (Aurasma) i, finalment, per veure si han entès els conceptes, resoldran un qüestionari Kahoot!. Amb "Descobrint el pessebre" pretenem que els infants aprenguin d'una manera dinàmica i vegin l'evolució dels seus coneixements comparant l'abans amb el després. 

19 de desembre 2016

SEGURETAT A INTERNET

Com bé sabem, Internet és una xarxa informativa universal que s'utilitza per a la cerca i difusió d'informació, en la que tothom hi té accés. En aquest context, sorgeix el concepte de Seguretat a Internet, que engloba totes aquelles precaucions que s'han de prendre per tal de protegir les dades i la informació que s'hi penja. Com a futures educadores, considerem que seria correcte que a les escoles i als instituts, els mestres i professors realitzessin una sessió al mes que estigués relacionada amb la seguretat a internet per tal que els alumnes tinguin en compte que aquest tema és molt important.

L'adquisició de la competència digital i la conscienciació dels usuaris són imprescindibles a l'hora de navegar per Internet, per fer-ne un ús òptim i responsable. És necessari, doncs, salvaguardar les dades personals, tenir consciència de la identitat digital, detectar possibles abusos i conèixer els sistemes de protecció contra amenaces de programaris defectuosos. No obstant això, no hem d'oblidar que Internet és un espai  immens d'oportunitats d'aprenentatge, joc i comunicació molt favorables i solvents.PLE (Personal Lerning Environment)

Anomenem PLE al recull de recursos, eines i pàgines web que utilitzem per tal de fer possible el nostre aprenentatge. Se'n diuen entorns personals d'aprenentatges (Personal Learning Environment). Aquests entorns es basen per tenir: Eines i estratègies de lectura, que ens informen, com serien els diaris i les revistes; les eines de reflexió, com el Word, Paint, o els Blogs, entre d'altres; i les eines de relació, que ens permeten mantenir un entorn social actiu, com serien les xarxes socials com el Facebook, Twiter, etc. Cal tenir en compte que tots aquests recursos han de ser freqüentats pels professors del s.XXI, ja que s'han de dominar per tal de fer més amè l'aprenentatge amb les TIC.

Avui en dia, és molt fàcil caure en l'ús d'aquests recursos, però cadascú té les seves preferències, i per tant, si volem fer la representació del PLE, no n'hi hauria cap d'igual. Aquesta representació es basa en esquema o una infografia que ens fa entendre quines són les aplicacions, programes, recursos tecnològics que que fem servir o que freqüentem més. Nosaltres, també n'hem fet, i veiem que tot i utilitzar moltes eines de la mateixa manera, els tres PLE's són diferents.


Elaborat amb piktochart.

FLIPPED CLASSROOM (FC)

La metodologia de la flipped classroom (FC), és una manera innovadora d'impartir les lliçons ja que consisteix en invertir l'ordre en que aquesta es dóna. És a dir, enlloc de que el professor/a faci la classe i després l'alumne/a s'endugui a casa una sèrie d'exercicis per fer de deures a casa -que és com funciona la dinàmica escolar tradicionalment-  amb la FC, l'alumnat ja s'haurà traballat prèviament la materia teórica a casa, així que a la classe es realitzaran els exercicis pràctics.  
                                             
D'aquesta manera s'aconsegueix invertir els rols del professor/a i l'alumne/a, doncs el primer deixarà de ser el centre perquè ho passi a ser el segon. A més a més, la FC permet que el mestre pugui veure realment quin és el nivell de cada educand, per així ajudar-lo quan calgui o estimular-lo si ja ha après el que li tocava. Una altra ventatge de la FC és que la cooperació entre els companys/es i el treball pràctic es veuen molt potenciats, així que l'interès i les ganes d'aprendre també augemnten.


15 de novembre 2016

LES APPS EDUCATIVES

Els canvis tecnològics que s'estan produint en aquestes últimes dècades estan influint en les nostres vides i en la nostra societat. Tot això afecta en la manera de relacionar-nos i, per tant, també afecta en la manera d'aprendre i ensenyar.
Actualment, els mòbils i les tauletes són estris que permeten l'aprenentatge i s'està convertint en una de les competències bàsiques per aprendre a aprendre que està formant una part important en les alfabetitzacions del segle XXI. 

Les apps educatives són unes eines que faciliten l'ensenyament i l'aprenentatge a l'aula. També ajuden a adquirir noves habilitats d'aprenentatge. Aquestes apps estan especialment dissenyades i adaptades per utilitzar a les tauletes però la majoria d'aplicacions es poden utilitzar mitjançant internet.

Exemples d'apps educatives:
Aquesta aplicació és una eina per tots els amics de la química. Troba qualsevol informació sobre un element, calcula qualsevol compost, simplifica la teva consulta amb infografia, calcula la massa molar i molt més.
Es tracta d'una aplicació per treballar la formulació de compostos químics. Per tant, es dóna l'opció de passar de compost o molècula (compostos iònics i moleculars, àcids, bases, biomolècules, hidrocarburs i grups funcionals orgànics) a nom i viceversa.
Joc basat en combinar molècules atòmiques de manera que s'eliminin tots els possibles de la pantalla. Per aconseguir-ho, cal saber combinar àtoms de manera que puguin fusionar-se i deixar pas a nous àtoms. La finalitat és la creació d'elements rics com són l'or, la plata o el platí, tot i que sempre s'ha de tenir en compte fer correctament el procediment de col·locació i organització de les molècules.
Aquesta aplicació et permet descobrir interactivament com funciona el teu cos. Et permet muntar un esquelet i els diferents òrgans de cos humà. Descarrega't l'aplicació per explorar virtualment que se sent al viatjar a través del cos humà.