19 de desembre 2016

PLE (Personal Lerning Environment)

Anomenem PLE al recull de recursos, eines i pàgines web que utilitzem per tal de fer possible el nostre aprenentatge. Se'n diuen entorns personals d'aprenentatges (Personal Learning Environment). Aquests entorns es basen per tenir: Eines i estratègies de lectura, que ens informen, com serien els diaris i les revistes; les eines de reflexió, com el Word, Paint, o els Blogs, entre d'altres; i les eines de relació, que ens permeten mantenir un entorn social actiu, com serien les xarxes socials com el Facebook, Twiter, etc. Cal tenir en compte que tots aquests recursos han de ser freqüentats pels professors del s.XXI, ja que s'han de dominar per tal de fer més amè l'aprenentatge amb les TIC.

Avui en dia, és molt fàcil caure en l'ús d'aquests recursos, però cadascú té les seves preferències, i per tant, si volem fer la representació del PLE, no n'hi hauria cap d'igual. Aquesta representació es basa en esquema o una infografia que ens fa entendre quines són les aplicacions, programes, recursos tecnològics que que fem servir o que freqüentem més. Nosaltres, també n'hem fet, i veiem que tot i utilitzar moltes eines de la mateixa manera, els tres PLE's són diferents.


Elaborat amb piktochart.