19 de desembre 2016

SEGURETAT A INTERNET

Com bé sabem, Internet és una xarxa informativa universal que s'utilitza per a la cerca i difusió d'informació, en la que tothom hi té accés. En aquest context, sorgeix el concepte de Seguretat a Internet, que engloba totes aquelles precaucions que s'han de prendre per tal de protegir les dades i la informació que s'hi penja. Com a futures educadores, considerem que seria correcte que a les escoles i als instituts, els mestres i professors realitzessin una sessió al mes que estigués relacionada amb la seguretat a internet per tal que els alumnes tinguin en compte que aquest tema és molt important.

L'adquisició de la competència digital i la conscienciació dels usuaris són imprescindibles a l'hora de navegar per Internet, per fer-ne un ús òptim i responsable. És necessari, doncs, salvaguardar les dades personals, tenir consciència de la identitat digital, detectar possibles abusos i conèixer els sistemes de protecció contra amenaces de programaris defectuosos. No obstant això, no hem d'oblidar que Internet és un espai  immens d'oportunitats d'aprenentatge, joc i comunicació molt favorables i solvents.