26 de setembre 2016

NOVES FORMES D'APRENDRE A L'ERA DIGITAL


La diferència entre llegir en un full i llegir en línia és que al llegir en línia tens accés a qualsevol recurs que t'ajuda a entendre millor el text, com per exemple consultant algun dubte a internet. D'altra banda, una de les avantatges de llegir en paper és que hi ha filtres de qualitat i controls d'autoritat, és a dir, no hi ha llibres mentiders. En canvi, al llegir en línia, ningú et verifica que aquella informació que tu estàs llegint, per tant, pot ser certa, fiable, actual o no ser-ho. Per tant, és molt important saber triar bé la informació per poder aprendre el que es denomina Competència informacional.

Avui, en dia, en totes les classes hi hauria d'haver ordinadors, portàtils, tauletes o algun tipus d'eina informàtica perquè els alumnes poguessin tenir la possibilitat de trobar i aconseguir tota la informació en el moment que la necessitin. Actualment, s'estan aprofitant les TIC per intentar canviar una mica el sistema educatiu actual que és el tradicional, ja que la societat està evolucionant molt i en canvi, el sistema educatiu no està avançant al mateix ritme que la societat actual. 
L'autonomia de cada estudiant és ser capaç de saber trobar la informació necessària i adequada a les seves necessitats i també, ser capaç d'avançar-se en la matèria.